ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2018

Artificial drives... செயற்கையின் ஓட்டத்தில்..

very silence of the hour with plants
Time also being in silence
Image result for dusk evening with silent
Nature

Image result for dusk evening with silent

மரச் செடி கொடிகள் கைகட்டி நிற்க‌
வாய் மூடி மௌனித்துக் கிடக்கிறது
Image result for dusk evening with silent

இயற்கை

longing for Equality ஏங்கித் தவிக்குது ஒரு உள்ளம்

Darkness and wet floor is dangerous to life
Religions and languages are divides
Related image
To the bright of the world.
Image result for to the bright of the ;world

ஈரமும் இருளும் உயிர்க்கொல்லி
மதமும் மொழியும் சேரத் தடை
Related image
உலகுய்ய...

ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2018

NATURE இயற்கை


Related image


Two moving vehicles on the same road
Part away with different directions
Related image
Life


Image result for two vehicles coming in same route and part away in different paths


ஒரு சாலையில் செல்லும் இரு வாகனம்
இரு வேறு பாதைகளில் பிரிந்து விடுவது
Related image


வாழ்வு

திங்கள், 19 நவம்பர், 2018

Rule விதி

Human needs oil
God needs nothing
Image result for god needs nothing
accumulate
Image result for god needs nothing


மனிதர்க்கு எண்ணெய் வேண்டும்
கடவுளுக்கு என்ன வேண்டும்?

குவி.

Related image

Related image


ஞாயிறு, 4 நவம்பர், 2018

அமைதிப் பாதம். soundless foot pavement

Observes beauty in all in a age
Like to taste all atoms of life leaflets
Related image
Silent valley


Image result for beauty in all

 எல்லாவற்றிலும் அழகைப் பார்க்கும் ஒரு வயசு
 அணு அணுவாய் இரசிக்கும் கால இதழ் வெளியில்
Related image
 மௌனப் பாதை

Related image

ஞாயிறு, 14 அக்டோபர், 2018

UNIVERSAL CHALLENGES நியாயமற்ற பார்வைகள்


is it an challenge to Nature?
In the middle of Road
Image result for human is challenging to nature?
A Frock.
Image result for human is challenging to nature?

பிரபஞ்சத்துக்கே சவால் விடுகிறது
சாலையின் நடுவே அமர்ந்து
Image result for a frog sitting on the middle of the road
ஒரு தவளை...

Image result for a frog sitting on the middle of the road