புதன், 13 பிப்ரவரி, 2019

with smiling wings of wind காற்றின் அசைவோடு

I am alone in that lonely Road
Roots ,Names are passing
Image result for I am alone in that lonely road
with Forget
Image result for I am alone in that lonely road

யாருமற்ற சாலையில் நான் தனியே
வேர்கள்,பேர்கள் கடந்து செல்கின்றன‌
Image result for I am alone in that lonely road
நினைவுகளின்றி

Image result for I am alone in that lonely road

ஞாயிறு, 3 பிப்ரவரி, 2019

பெரு வாழ்வில் IN THE JOURNEY OF LIFE

IN THE JOURNEY OF LIFE
Related image


WAYS parting Foots follows
Practice and Life style are different
Image result for in the life journey
In the Same Life


Image result for in the life journeyபெரு வாழ்வில்
Image result for in the life journey
பாதைகள் பிரிந்தன பாதங்கள் தொடர்ந்தன‌
சாத(க)ம் போதனை வேறு
Image result for in the life journey
ஒரே வாழ்வில்

சனி, 5 ஜனவரி, 2019

LIGHT ஒளிரட்டும்

Reflections and Images are always beautiful
Scenes are more attractive than Truths

Image result for bright LIGHT IS truth

Realize
Image result for bright LIGHT IS truth

பிரதிபலிப்புகளும் பிம்பங்களும்  அழகானவை
உண்மைகளை விட காட்சிகள் கவர்ச்சியானவை
Related image
தெளியட்டும்.

திங்கள், 17 டிசம்பர், 2018

color coating வண்ணச் சாயம்

Train window Sun
slipped under bridge
Image result for dusk sun while train travelling nature scene
Magic
Image result for dusk sun while train travelling nature scene


ரயில் ஜன்னல் சூரியன்
பாலத்தடியில் கிடந்தது
Related image
மாயம்

ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2018

Artificial drives... செயற்கையின் ஓட்டத்தில்..

very silence of the hour with plants
Time also being in silence
Image result for dusk evening with silent
Nature

Image result for dusk evening with silent

மரச் செடி கொடிகள் கைகட்டி நிற்க‌
வாய் மூடி மௌனித்துக் கிடக்கிறது
Image result for dusk evening with silent

இயற்கை

longing for Equality ஏங்கித் தவிக்குது ஒரு உள்ளம்

Darkness and wet floor is dangerous to life
Religions and languages are divides
Related image
To the bright of the world.
Image result for to the bright of the ;world

ஈரமும் இருளும் உயிர்க்கொல்லி
மதமும் மொழியும் சேரத் தடை
Related image
உலகுய்ய...

ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2018

NATURE இயற்கை


Related image


Two moving vehicles on the same road
Part away with different directions
Related image
Life


Image result for two vehicles coming in same route and part away in different paths


ஒரு சாலையில் செல்லும் இரு வாகனம்
இரு வேறு பாதைகளில் பிரிந்து விடுவது
Related image


வாழ்வு