ஞாயிறு, 14 அக்டோபர், 2018

UNIVERSAL CHALLENGES நியாயமற்ற பார்வைகள்


is it an challenge to Nature?
In the middle of Road
Image result for human is challenging to nature?
A Frock.
Image result for human is challenging to nature?

பிரபஞ்சத்துக்கே சவால் விடுகிறது
சாலையின் நடுவே அமர்ந்து
Image result for a frog sitting on the middle of the road
ஒரு தவளை...

Image result for a frog sitting on the middle of the road

திங்கள், 8 அக்டோபர், 2018

தனம் தரும் கல்வி தரும்....

Where I can hide my writings>
Where I can hide my words?
Image result for best seeds never fails
best seeds never fails...
Image result for best seeds never fails
எழுத்தை எங்கே ஒளித்து வைப்பது?
சொற்களை எப்படி சுருக்கி வைப்பது?
Related image
க(வி)தை (க)விதை

Image result for best seeds never fails

ஞாயிறு, 7 அக்டோபர், 2018

வெள்ளி, 28 செப்டம்பர், 2018

வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட், 2018

காற்றுடன் WITH THE WIND


Image result for SOUL AND BODY MELTS IN AIR


Body and Soul melts
By Meditation Ego and self melts
Related image
CAMPHOR

Related image


ஊன் உருக உயிர் உருக‌
தியானத்தின் நான் தான் உருக‌
Related image
கற்பூர‌ம்

செவ்வாய், 21 ஆகஸ்ட், 2018

POST TO SKY/space. விண் அஞ்சல்

Magic letters
Dis appears in time space
Image result for post to sky/space
E Mails..
Related image

மாய எழுத்துகள்
தொலைந்து போகும் காலத்தில்
Related image
மின்னஞ்சல்....

Image result for post to sky/space