சனி, 27 மார்ச், 2021

சம நோக்குப் பார்வை: கவிஞர் தணிகை


சம நோக்குப் பார்வை: கவிஞர் தணிகை

#ஆள்வோர்
#எதிர்
#பொது
#தேர்தல்
#ஆட்சி
#கட்சி

மறுபடியும் பூக்கும் வரை
கவிஞர் தணிகை

வியாழன், 25 மார்ச், 2021

மாண்பு HONOR

 That Bag is not beautiful

 That is beautiful with him WISDOMஅழகாய் இல்லாத பை

அழகாய் இருந்தது அவரிடம்ஞானம்

ஞாயிறு, 7 மார்ச், 2021

me too...நானுமொரு...

 Sin of killing Cockroach

Bless of providing food to Ants

GOD

Generator Organizer Destroyer. கரப்பானைக் கொன்ற பாவம்

 உணவானது எறும்புகளுக்கு புண்ணியமாய் கடவுள். நானுமொரு... 

சனி, 20 பிப்ரவரி, 2021

World Myth மாயா பிரமை

 Sky is like spreading the long cloth

Breaks of UniverseNo end to expandingதுப்பட்டாவை வீசினாய் வாசம் வீச‌

 துண்டு துண்டானது பிரபஞ்சம் ப்ரம்மம்திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2021

FIRE YOU ARE...நீ தீ

YOU ARE FIREDon't Scratch the old wounds

Fight with Justice for Money


JUST IS(


ease)
 நீ தீரணத்தைக் கீறாதே பீறிடும்

பணத்துக்காக போரிடு நியாயத்தோடுநீதி