புதன், 31 ஆகஸ்ட், 2011

கன்பியூசியஸ்


பொய்க்கு கால்கள் இல்லை
சிறகுகள் உண்டு-கன்பியூசியஸ்

ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2011

படி! கல்!


படிப் படியாய் முன்னேற
வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை
படி!

பூ இடத்தான் முடிகிறது.


உன்னைத் தாங்கிய அந்தக் காகிதங்களுக்குத் தான்
என்னால் தீ இட முடிந்தது
உன் நினைவுகளுக்கு?

திரும்பி வரும்


யானை தலையில் மண்
என் தலைவி(யின்) கண்
பூமராங்!

வெள்ளி, 19 ஆகஸ்ட், 2011

பூ வை!


பூ விற்றுக் கொண்டிருக்கிறாள்
பூ வைக்காமலே
பூவை!

புதன், 17 ஆகஸ்ட், 2011

தமிழ் (குடி) அரசு


பால் இல்லையா மகனே?
நீர் இல்லையா மகளே?
பீர் இருக்க பயமேன்!

தாய்ப் பால்மதுவுக்கும் குடிக்கும் பஞ்சம் இல்லை
குடி நீருக்கு பஞ்சம்
2020ல் வல்லரசு!

பாரை ஆளு(ம்) ஆளைப் பார்.நாட்டின் பெரிய முதியோர் இல்லம்:
இந்தியப் பாராளுமன்றம்.
அட கிருஷ்ணா!

குறி

உன் தலைக்கு குறி வைக்கிறவர்களின்
காலுக்கு குறி வைப்பதில்
தவறிருக்க முடியாது

சுதந்திரம்

எங்கும் ஒரு நாள் சுதந்திரப் பேச்சு
கட்சி; ஆட்சி; காட்சி
உஷ்! மூச்.