புதன், 21 நவம்பர், 2012

மௌனம் பேசினால்...


எத்தனை மேகங்கள் நம் வாழ்வில்?
எத்தனை மோகங்கள் நாம் வாழ்வில்
நீர் வட்ட அதிர்வலைகள்....

வியாழன், 15 நவம்பர், 2012

சனி, 10 நவம்பர், 2012

மறுப்பு


மறக்க முடியாத பெயர்கள்
உரக்கச் சொல்ல முடியாது
ஆதி அந்தம் வரை