வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட், 2018

காற்றுடன் WITH THE WIND


Image result for SOUL AND BODY MELTS IN AIR


Body and Soul melts
By Meditation Ego and self melts
Related image
CAMPHOR

Related image


ஊன் உருக உயிர் உருக‌
தியானத்தின் நான் தான் உருக‌
Related image
கற்பூர‌ம்

செவ்வாய், 21 ஆகஸ்ட், 2018

POST TO SKY/space. விண் அஞ்சல்

Magic letters
Dis appears in time space
Image result for post to sky/space
E Mails..
Related image

மாய எழுத்துகள்
தொலைந்து போகும் காலத்தில்
Related image
மின்னஞ்சல்....

Image result for post to sky/space