வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2012

இது வேறு கூட்டல்


இரண்டும்  ஒன்றாவதில்லை
ஒன்றுடன்  ஒன்று  சேர்வதுமில்லை
இரண்டு  மூன்றானது!

செவ்வாய், 2 அக்டோபர், 2012

எத்தனையோ முறை


உனக்கு அடைக்கலம் தந்திருக்கிறேன்
தாயின் வயிற்றில் எட்டி உதைத்து சென்ற
மகனாக நீ!

பார்த்திருக்கிறேன்


இருளில் ஒளியில் மழையில்
குளிரில் வெயிலில்
நீ எங்கே?

விழிகாட்டி


இருக்கும்வரை வாழ்க்கை
இல்லாதபோதும் நீ வாழ்ந்தால்
நீ வழிகாட்டி