வியாழன், 25 ஏப்ரல், 2019

PEACOCK AND RAIN மழையும் மயிலும்


Image result for rain and peacock dance


CRAWLING LIKE WORM WITH RESPECT
I WILL RAISE AND STAND LIKE BIG AND JAIJANDIC FIGURE
Image result for WORMS
WITH COURAGE

Image result for VISWAROOPA VISHNU


புழுவாக ஊர்ந்து கொண்டிருப்பேன் பணிவோடு
 பூதாகரமாக‌ வெகுண்டு எழுந்து நிற்பேன்
துணிவோடு...
Image result for COURAGE AND RESPECT
துணிவோடு...

Peacock Dance In Rainy Season YouTube Extraordinary


திங்கள், 8 ஏப்ரல், 2019

LIFE SPAN CIRCLE வாழ்வுச் சுழி வட்டம்

Life folds its tails
Pairs goes with parallel lines
Related image

Tail with Sword in Life
Image result for  human folds its life in times
வாழ்க்கை வாலை சுருட்டுகிறது
சேர்க்கை இணை கோடாகிறது

Image result for  human folds its life in times
வாலும் வாளும் வாழும்!
Image result for  human folds its life in times

Related image


INDIAN ELECTION இந்தியத் தேர்தல்

Related image

மனித ஆயுளில் ஒரு மகத்தான திருவிழா!
மறுபடியும் பூக்கும் ஒரு  ஜனநாயகப் பெருவிழா!


விழா விழா கன கனா

Related image

Very big celebration in the lifespan of humanity
Indian Democracy Celebration blooming again
Image result for election 2019
Celebrations Celebrations with Dreams