வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

போர் மீறல்கள் exceeding war rules

with the nature of 5 Natural sources
exceeds boundary and try to reach
Image result for different birds
Two flowers out of fencing.

Image result for distance is doesn't matter

ஐம்பூதங்களின் இயல்பான வாசத்துடன்
எல்லை தாண்டி     எட்டப் பார்க்கும்
 Image result for different birds

வேலி மீறிய மலர்கள்
Image result for two flowers out of two different fencing


Image result for two flowers out of two different fencing

இரு விதை இலை தாவரம்...Two seeded plant

Nobody planted and planned for it
naturally starts growing
Image result for no boundaries spreads to space
No boundary spreads to space

Image result for no boundaries spreads to space


விதைக்காத விதைகளின் முளைகள்...
 தாமாக முளைத்த தப்புச் செடி
Image result for no boundaries spreads to space
அத்து விட்டு வெளி...

எப்போதும் எப்படியும்...By always


Always responsibilities are not easy
But its yields good results
Image result for always responsibilities are not easy
Even in rights
Image result for always responsibilities are not easy

கடமை செய்வது கஷ்டம்தான்
பலன் நுகர்வு இஷ்டம்தான்

Related image
உரிமையுள்
Related image

How these seeds are growing with out sowing? எப்படி முளைக்கிறது இப்படி எல்லாம்?


She and He are Family Heads
Peculiar Love not possible to explain
Image result for thrust of new taste
To attain new thrust of taste

Image result for thrust of new taste


அவள் தாயார்தான் அவன் தந்தைதான்
 இருவருமே தயார்தான்
Image result for thrust of new taste

பெறாததை பெற

இது விற்பனைக்கு அல்ல‌ It is not for sale

Two circles makes a New third Circle
It is like Mirage, and Myth
Related image
Imaginary

Related image


இரு வட்டத்திலிருந்து மீறல் புது வட்டம்
மூன்றாம் வட்டம் மாய வட்டம்
Related image
கற் பனை எட்டும்

Related image

சனி, 17 டிசம்பர், 2016

தேடலும் தேடலின்றியும் search with out search

opposite poles tied up with one axis
with an common aim
Image result for endless search

endless Search.


Image result for endless search


ஒரே கட்டில் இருக்கிறது இரு எதிர் துருவம்
ஒரு குறிக்கோளுடன் ஒன்றி
Image result for endless search
இணையில் தேடல்

Related image

செவ்வாய், 13 டிசம்பர், 2016

வாய்தா...go today and come tomorrow

Nature's unhappiness
Chennai's un- ethics
Image result for varda cyclone at chennai

Varda

Image result for varda cyclone at chennai
இயற்கைக்கே பிடிக்கவில்லை
சென்னையின் செயல்கள் அடுக்கவில்லை
Image result for varda cyclone at chennai
வார்தா
Image result for varda cyclone at chennai


Image result for varda cyclone at chennai

புதன், 7 டிசம்பர், 2016

உறவாக‌ Not in relation But in soul attention...

God's Hide & Seek Again
fulfil with body and Soul
Image result for coincidentally
co-incidentally

Image result for coincidentally

கடவுளின் கண்ணாமூச்சி மறுபடியும்
உடலை,உயிரை மேவி

Related image

உருவாக‌

வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2016

ஏங்கும் ஏக்கம் எங்கும் very close to soul

Bowl of Soul filled  out with your thought
Every place shows your figure and Eyes panic
Related image

TO See You,place to get down.

Image result for not able to explain that love in words


காதலாகி கசிந்துருகி ஜீவன் ததும்ப
எல்லாம் நீயாக கண் கிறங்கி தடு(ட)மாற‌
Related image
இறங்கு(ம்) இடம்.