சனி, 17 டிசம்பர், 2016

தேடலும் தேடலின்றியும் search with out search

opposite poles tied up with one axis
with an common aim
Image result for endless search

endless Search.


Image result for endless search


ஒரே கட்டில் இருக்கிறது இரு எதிர் துருவம்
ஒரு குறிக்கோளுடன் ஒன்றி
Image result for endless search
இணையில் தேடல்

Related image

2 கருத்துகள்: