வியாழன், 26 ஜனவரி, 2012

ரோஜாவும் அர்ச்சனையும்


எப்போதாவது தெரியும்  வானவில்
காட்சிக்கு ஏங்கித் தவிக்கும் மனசு
மீட்சியும் சேர்க்கையுமின்றி!

புதன், 18 ஜனவரி, 2012

ஆன்லைன் சகவாசம்:


நம்பவும் முடியவில்லை;
நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை
 வாசம் வீசும் வேஷம்? இரயில் சினேகம்?

செவ்வாய், 3 ஜனவரி, 2012

பண வேட்டையும் பிண வேட்கையும்:


தன்னை விற்க வந்திருந்தாள்;
தன்னை விற்க வந்திருந்தான்.
பரிமாறிக் கொண்டனர் இரணத்தை!