புதன், 30 ஏப்ரல், 2014

ஓர்மை பன்மை

குறைகளே தெரிகிறது
நிறை செய்யவா? குறை தீர்க்கவா?


மேதமையின் ஆளுமை

புதன், 16 ஏப்ரல், 2014

செவ்வாய், 1 ஏப்ரல், 2014

மணி யா(ர்) நீ?

மா தவம் செய்திடல் வேண்டும்
மாதவன் ,மாதவி ஆகிட
தியானி யார் நீ?