ஞாயிறு, 24 பிப்ரவரி, 2013

அருவம்+உருவம்


 திட்டமிட்ட பொழுதுகளுடன் திட்டமிடா பொழுதுகளும் ஒரு சேர...
கொட்டமிட்டு உருண்டோடும் வாழ்வுச் சுழியில்
நதியின் வாயில்...

திங்கள், 11 பிப்ரவரி, 2013

மன்னர் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி


நல்லதை சொல்பவர்க்கு புழல் (சிறை)ஏரி
நாற்ற வாய் குடிகாரர்களுக்கு நல் கச்சேரி
தமிழ் நாறும் மொழியாக!

செவ்வாய், 5 பிப்ரவரி, 2013

வறண்டு விட்டது


தணிகை நதியும் காவிரியும்
ஆட்டுக்கு வால்,ஆடு தாண்டும் கால்வாய்க்கால்
சேறுஞ் சகதியும் சோறும் சோர்வும்!