வியாழன், 21 மே, 2015

இயற்கை செயற்கை சேர்க்கை புதிர்க்கை: Nature,Artificial merges creates puzzles.

Grazing cattle and insect eating crane
Both are making sum to you
For me Why not to all..புல் தின்னும் மாடு பூச்சி உண்ணும் கொக்கு
ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கணக்கு உனக்கு
 எனக்கு -ஏன் நமக்கு

புதன், 13 மே, 2015

வணக்க(ம்) விளக்கம் Explantation of wishes

Falling to feet not to obey
Joining palms not to wish
More than Animal revenge...


காலில் விழுகிறார் வணங்க அல்ல
கையை குவிக்கிறார் வணங்கி அல்ல
வனவிலங்கு மேல்.

செவ்வாய், 5 மே, 2015

பொருள் ஆ!....தாரம்.Economics

I do Walking in all directions
Don't know Where & How to reach?
Economics...


எல்லா திசைகளிலும் நடக்கிறேன்
எப்படி செல்வது எனத் தெரியாமல்
பொருள் ஆதாரம்...