புதன், 13 மே, 2015

வணக்க(ம்) விளக்கம் Explantation of wishes

Falling to feet not to obey
Joining palms not to wish
More than Animal revenge...


காலில் விழுகிறார் வணங்க அல்ல
கையை குவிக்கிறார் வணங்கி அல்ல
வனவிலங்கு மேல்.

1 கருத்து: