சனி, 14 ஏப்ரல், 2018

nature and usual இயற்கையும் இயல்பும்


we cannot give returns to Air,?
Land and to Water...
Related image
Think as...Image result for think air, land and water as mothersகாற்றுக்கெ(ன்)ன கைம்மாறு?
 நிலத்துக்கும் நீருக்குமெ(ன்)ன?
Image result for think air, land and water as mothers
 நினைவுக்கென...

வியாழன், 5 ஏப்ரல், 2018

வீணாய்ப் போன வெங்காயம் tasty shallots are wasted...

Sheep flocks are divided to graze
shepherd is very happy

you remember 4 Bullock and a Lion storyImage result for 4 bullock and a lionஆடுகள் பிரிந்து மேய‌
மேய்ப்பனுக்கு சந்தோசம்

4 எருது (அ)சிங்கம்