செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2016

Timeஉனக்குத் தெரிந்த பட்டாம்பூச்சி You only know that Butterfly

Time Changes with grey hair and shattering leg
Straight but it is one way traffic
Related image

parallel path...

Image result for great love and beautiful my fair lady
காலம் பல வழிப்படும் காலில்
நேர்கோடும் ஒரு வழிப்பாதையும்
Related image

சேரா இணை

புதன், 16 நவம்பர், 2016

மீறல் ஏக்கம் longing to Exceed

Fire and Quest of want to be Exceed
towards impossible( I am possible )to give and get

Image result for beautiful touch and featherly thought of love

thorn of tail wind with fragrance...


Image result for beautiful touch and featherly thought of love
நடக்க முடியாதவை நடக்க‌
கொடுக்க முடியாதவை கொடுக்கில்
Image result for x letter in  beautiful designs

பூந்தென்றல்!Image result for x letter in  beautiful designs


வியாழன், 3 நவம்பர், 2016

என்னுள்ளே நீயும் உன்னுள்ளே நானும் You are in me and I am in you.

We both travelling in ourselves
with out getting down and dropping out
Image result for the great female beautiful ever
Indicate

Image result for the great female beautiful ever

பயணம் செய்தபடியே இருக்கிறோம்
 இறக்கி விட‌ முடியாமல் இறங்கிக் கொள்ளாமல்

Image result for the great female beautiful ever
அடையாளம் சொல்!

Image result for the great female beautiful ever