வியாழன், 3 நவம்பர், 2016

என்னுள்ளே நீயும் உன்னுள்ளே நானும் You are in me and I am in you.

We both travelling in ourselves
with out getting down and dropping out
Image result for the great female beautiful ever
Indicate

Image result for the great female beautiful ever

பயணம் செய்தபடியே இருக்கிறோம்
 இறக்கி விட‌ முடியாமல் இறங்கிக் கொள்ளாமல்

Image result for the great female beautiful ever
அடையாளம் சொல்!

Image result for the great female beautiful ever

2 கருத்துகள்: