திங்கள், 24 அக்டோபர், 2016

என்றாலும்... Even though

We united with hand in hand
Though being in separate world
Image result for reachable but unreachable


Unreachable
Image result for reachable but unreachableஎண்ணக் கைகளைக் கோர்த்தோம்
தனித்தனி உலகிடை இருந்தும்

Image result for reachable but unreachable
எட்ட முடியாமால்!
Image result for reachable but unreachable


4 கருத்துகள்: