ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2012

வலை அதிர்வுகள் தீண்டாத பொழுதுகளில்...


மோக மேகங்கள் கலைய, பெருமழை பொழிய
கண்(மாய்)ஏரிகள் நிரம்ப, குளங்கள் பெருகி வழிய
கண்ணுறவில், பெண்ணரவு; பெண்ணுருவில்!.

புதன், 15 பிப்ரவரி, 2012

ஊசலாட்டம்


இப்படி நினைக்கையில் அப்படியும்
அப்படி நினைக்கையில் இப்படியும்
வாழ்வின் சில நேரங்களில்!

திங்கள், 6 பிப்ரவரி, 2012

விடு முறை(யை)


ஞாயிற்றுக் கிழமை ஆடுகளின் ஓலம்
விடியற்காலை உயிர்போக
இறுதியும் முதலும்!