செவ்வாய், 20 டிசம்பர், 2011

கடைசி மனிதன்


பூமியின் விநோதங்கள்;விண்ணின் விளையாட்டுகள் முன்
வாயடைத்துப் போகிற(து) மனிதம்
தொடர்கிறது முடிவின்றி

மேற்கு வங்கம் வரவேற்கிறது:


மருத்துவமனை எங்கும் நிறைய
கள்ள(ர்) சாராய தீ நாக்குகள் எரிய
கம்யூனிஸ்ட் புத்ததேவ் ஆண்டாலும் மம்தா...

மெல்லினம் சொல்லிடும் :


ஆயிரம் ஆண்கள் சேர்ந்திருக்கலாம் பெண்களுடனும்
இரு பெண்கள் சேர்ந்தேயிருக்க முடியாது இயற்கைக்கு எதிராக
எங்கேயும் எப்போதும்!

வியாழன், 1 டிசம்பர், 2011

ஹைக்கூ குயில்


காக்கைக் கூட்டில் ஹைக்கூ....குயில்
காணும் முன் முட்டையிட்டது  வெளிவர
எல்லாமே கறுப்பு; குரல் தவிர!