திங்கள், 30 ஜனவரி, 2017

மெய்த் தவ கற்பிதங்கள் Learning Methods of penance by Duplicacy and myths

You are veteran to see whole unit fully
So; You don't have partiality visions

Lie images


Related image

முழுக்கப் பார்க்கத் தெரிந்த உனக்கு
மூன்றாம் பிறை நாலாம் பிறை ஏது?

பொய்யுரு!

புதன், 25 ஜனவரி, 2017

Really unbelievable: நீயாய் நானாய்....

Really unbelievable How could it be
Even Earth shape was in Suspicion
Image result for really unbelievable
True lies
Lie Trues.
Related image

நம்ப முடியாத எத்தனையோ வாழ்வில்
உலகம் உருண்டையென்பதேகூட‌
Related image
பொய்யாய் மெய்யாய்...
Image result for really unbelievable

இவ்வளவு சீக்கிரமா 55 / is it real with so much quick of this 55?

No poems with Dry and so Depth heart
Even few lines of Haiku will not touched
Related image
In Mirage.
Related image

கவியற்று வற்றியிருக்கும் பெரும்பள்ளம்
ஹைக்கூ எழுத முடியா என் உள்ளம்
Image result for how this 55 years came so early and crossed 54 years?
கானலில்