செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2017

Emptiness and fulfilment: வெற்றிடம் மாற்றம் இடம் நிரப்பி

He is there at cross road
He is not there at cross road in public
Image result for changes only never change quotes
That is Life.

Related image


அந்த இடத்தில் அவன் இருந்தான்
அந்த இடத்தில் அவன் இல்லை
Related image
வாழ்க்கை

வியாழன், 16 பிப்ரவரி, 2017

CHANGES OF NATURAL SCENES AND SEASONS பருவ காலமா மனித மாயமா?

One Morning starts early and other one lately
One Evening starts early and other one lately
Related image
Changes of irregular days due to human
Abnormal

Image result for irregular dusks and dawns

ஒரு நாள் சீக்கிரம் இருள‌
ஒரு நாள் சீக்கிரம் விடிய‌
Related image
புவி மா(ற்)றிய மனிதம்