வியாழன், 16 பிப்ரவரி, 2017

CHANGES OF NATURAL SCENES AND SEASONS பருவ காலமா மனித மாயமா?

One Morning starts early and other one lately
One Evening starts early and other one lately
Related image
Changes of irregular days due to human
Abnormal

Image result for irregular dusks and dawns

ஒரு நாள் சீக்கிரம் இருள‌
ஒரு நாள் சீக்கிரம் விடிய‌
Related image
புவி மா(ற்)றிய மனிதம்2 கருத்துகள்: