திங்கள், 25 நவம்பர், 2013

செல்லும் சொல்லும்

யாவும் இருந்தது இருக்கிறது இருக்கும்
எல்லாமே இருந்து இருக்கிறது

இறந்து(ம்)

வியாழன், 7 நவம்பர், 2013

எத்தனை மனிதர்,மனது?

எத்தனை கதிர்கள், புதிர்கள்?
எத்தனை விதைகள்,புதர்கள்?
விதி வீதி

வெள்ளி, 1 நவம்பர், 2013

பட்டாசும் ஒரு கேடா(ய்)?

தக்காளி, தேங்காய், வெங்காயம்
விற்கும் விலையில் தீபாவளியும்
பெரு வெடியாய்.