திங்கள், 25 நவம்பர், 2013

செல்லும் சொல்லும்

யாவும் இருந்தது இருக்கிறது இருக்கும்
எல்லாமே இருந்து இருக்கிறது

இறந்து(ம்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக