சனி, 29 செப்டம்பர், 2012

இதயமே இதயமே:


நேற்று துடித்தது
இன்று துடிக்கிறது
நாளை துடிக்குமா? இதயம்

வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2012

அலையே:


மலை முடி மேல் ஏறி
அமரவும் தயார்தான்
பசிக்காமல் இருந்தால்.

சனி, 15 செப்டம்பர், 2012

ஆனாலும்...


தொலைந்து போனவர்களைத் தேடுவதும்
இழந்து போன காதலைத் தேடுவதும்
கால விரயம்.

சனி, 8 செப்டம்பர், 2012

குறை குடம் கூத்தாட


குறை ஒன்றும் இல்லா மறை மூர்த்தி கண்ணா!
குறை இல்லாதது ஏதும் இல்லை
சோனியா இணையம் உட்பட...