புதன், 13 பிப்ரவரி, 2019

with smiling wings of wind காற்றின் அசைவோடு

I am alone in that lonely Road
Roots ,Names are passing
Image result for I am alone in that lonely road
with Forget
Image result for I am alone in that lonely road

யாருமற்ற சாலையில் நான் தனியே
வேர்கள்,பேர்கள் கடந்து செல்கின்றன‌
Image result for I am alone in that lonely road
நினைவுகளின்றி

Image result for I am alone in that lonely road

ஞாயிறு, 3 பிப்ரவரி, 2019

பெரு வாழ்வில் IN THE JOURNEY OF LIFE

IN THE JOURNEY OF LIFE
Related image


WAYS parting Foots follows
Practice and Life style are different
Image result for in the life journey
In the Same Life


Image result for in the life journeyபெரு வாழ்வில்
Image result for in the life journey
பாதைகள் பிரிந்தன பாதங்கள் தொடர்ந்தன‌
சாத(க)ம் போதனை வேறு
Image result for in the life journey
ஒரே வாழ்வில்