சனி, 28 ஜூலை, 2018

TIME RiVER FLOWS..கரைபுரண்டிட துரும்பாய்..


After 5 years River Cauvery
Flows with Flood
Related image
TIME RiVER.
Image result for cauvery river and mettur dam at present floods


ஒரு நாள் விஸ்வரூபம்
ஒரு நாள் பூனைக்குட்டி

Image result for cauvery river and mettur dam at present floods

கால நதி

சனி, 7 ஜூலை, 2018

put off the milky thinking stove burner: நினைவுப் பால் அடுப்பை அணை

Fountain spreads splash
water can't able to off it
Related image
Loads of Work...

Related image


பொங்கிப் பொங்கி வழிகிறது
பொறுமை நீர் தெளித்தும் அடங்காது
Related image
பணிச் சுமை.

Related image