திங்கள், 19 நவம்பர், 2018

Rule விதி

Human needs oil
God needs nothing
Image result for god needs nothing
accumulate
Image result for god needs nothing


மனிதர்க்கு எண்ணெய் வேண்டும்
கடவுளுக்கு என்ன வேண்டும்?

குவி.

Related image

Related image


ஞாயிறு, 4 நவம்பர், 2018

அமைதிப் பாதம். soundless foot pavement

Observes beauty in all in a age
Like to taste all atoms of life leaflets
Related image
Silent valley


Image result for beauty in all

 எல்லாவற்றிலும் அழகைப் பார்க்கும் ஒரு வயசு
 அணு அணுவாய் இரசிக்கும் கால இதழ் வெளியில்
Related image
 மௌனப் பாதை

Related image