ஞாயிறு, 4 நவம்பர், 2018

அமைதிப் பாதம். soundless foot pavement

Observes beauty in all in a age
Like to taste all atoms of life leaflets
Related image
Silent valley


Image result for beauty in all

 எல்லாவற்றிலும் அழகைப் பார்க்கும் ஒரு வயசு
 அணு அணுவாய் இரசிக்கும் கால இதழ் வெளியில்
Related image
 மௌனப் பாதை

Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக