செவ்வாய், 26 மார்ச், 2013

சொல், சொல்,சொல்!


வெளிப்படாத காதலும்,வெளிப்படுத்திய கோபமும்
உள்ளிருக்கும் காமமும்,மொழிப் படாத சொற்களும்
இனிதா, புனிதா , மனிதா!

சனி, 23 மார்ச், 2013

இலங்கைக்கு


மாமியா(ர்) கொடுத்தது கச்சத் தீவு
மருமக(ள்) கொடுத்தது மெச்சத் தீ(ர்)வு
தமிழ்த் தாய் வயிறு பற்றி எரிய...

திங்கள், 4 மார்ச், 2013

வாழ்க்கையை:


வாகனத்தில் கடந்து செல்பவர்கள் எல்லாம்
முன்னேறி மேலே செல்லுங்கள் முதலில்
நான் மெதுவாக நடந்தே வருகிறேன்.