சனி, 2 நவம்பர், 2019

6th Day celebration of Lord Muruga கந்த சஷ்டி

Head load of Grass
Murugan M.Tech
Image result for tiruchendur lord murugan soorasamharam
removal of root
Image result for tamil nadu agriculture"

தலை மேல் புல்லுக் கட்டு
முருகன் பேரோடு பட்டப் படிப்பு

Image result for tiruchendur lord murugan soorasamharam
வேரோடு சாய்ச்சாச்சு

Image result for tiruchendur lord murugan soorasamharam"

திங்கள், 21 அக்டோபர், 2019

deepavali ஆழமான வலி

Every month there is a festival, is it enough?
Education is in cross Road?
Image result for tamil nadu tasmac aimed to sale 385 crores in deepawali
Govt wine shop's selling target is 385Crores.

Image result for monthly one festival in hindus

மாதமொரு திருவிழா மதியா ?
கல்வி மட்டும் நடுத் தெருவிலா?
Image result for tamil nadu tasmac aimed to sale 385 crores in deepawali
385 கோடி இலக்கு!

திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2019

Enjoy with stars of humanity களித்திடு மீனுடனும் மானுடனும்

Each and Every Second with our Foot step
Earth and Sky is mingling
Image result for earth and sky
Filter it.
Image result for filter it

ஒவ்வொரு நொடியிலும் எடுத்து வைக்கும் அடியிலும்
பூமியும் வானும் கலந்து கிடக்கிறது
Image result for earth and sky
சலித்தெடு.

வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

mid-night pooja and prayer நள்ளிரவு பூஜையும் எலுமிச்சை திருஷ்டியும்

We can practice lemon ritual and fill the moon
We can activate ChandrayanII rover wtih that

Image result for lemon ritual for karma removalImage result for lemon ritual for karma removal

BOOMARANG.

Image result for chandrayan 2 live news

எலுமிச்சை சுற்றி நிலவை நிறைப்போம்
சந்திராயன் II ன் ரோவரை செயல்படவைப்போம்
Image result for chandrayan 2 live news
 பூமராங்.

சனி, 24 ஆகஸ்ட், 2019

Eye see Dark and Light இருளும் ஒளியும் கலந்த கண்ணுடையது

World is mine with shadow...
your's ,mine belongs to a lady
Image result for dusk time light and dark trees shows
with Number


Image result for dusk time light and dark trees shows

உலகமே என்னுடையது நிழல் கூட...
உன்னுடையது,என்னுடையது பெண்ணுடையது
Image result for dusk time light and dark trees shows
எண்ணுடையது.

திங்கள், 12 ஆகஸ்ட், 2019

HEY GOWTHAM BAL RAM ஹே கௌதம் பல்ராம்

In Dark Shadow Indran changed his body
Akalika Thought her husband Rishi Gowthama
Image result for indiran agalika ram stone gowthama story
Stone (Akalika) Ram
Image result for indiran agalika ram stone gowthama story

இருளின் வடிவம் இந்திரன் ஏமாற்றம்
அகலிகை நிலை மாற்றம்
Image result for indiran agalika ram stone gowthama story
கல் ராம்


Image result for indiran agalika ram stone gowthama story

ஞாயிறு, 4 ஆகஸ்ட், 2019

NATURE இயற்கை


Travelling with wind only
Sound- less Road
Related image
Evening/ Garland....

Image result for natures gift is silent

காற்றுடன் மட்டும் பயணம்
சப்தம் இல்லாச் சாலை

Image result for natures gift is silent
மாலை
Image result for natures gift is silent