புதன், 22 மே, 2013

பழகப் பழகப் பாலும்..


எப்போதாவது பார்ப்பவர்கள் அழகாக
எப்போதும் பார்ப்பவர்கள் அழகிலாமல்

ஜொலிப்பதும் புளிக்கவும்

செவ்வாய், 21 மே, 2013

உணர்ச்சிப் பெருக்கில்


உள்ளுணர்வு சொல்லியது
உன்னை விட வேண்டாமென்று
விட்டுவிட்டேன்...

சனி, 11 மே, 2013

மனஸ்


ஒரு வெற்றுக் காகிததைப் போல
காற்றடிக்கும் திசையில் எல்லாம்
வெள்ளைக் கொக்கு.

வெள்ளி, 10 மே, 2013

சில பூக்கள்


எப்போதாவது ஒரு முறை பூக்கும்
எப்போதும் பூக்கும்


மறுபடியும் பூக்கும்

வியாழன், 2 மே, 2013

மகா பார் ரத நாயகன்:தலையும் வாலும்:


நீங்களும் எம் பெயரைப் பதியவில்லை
நாங்களும் எம் பெயரைப் பதிக்கவிலை

மொய்!