திங்கள், 13 ஏப்ரல், 2015

welcome Tamil New Year: Manmadha:மன்மதா நீ ஓடி வா!

Our Origin and ends totally with Tamil and River Cauvery
In between our life so many interruptions with so many hurdles
We pride and proud about our rule of language..

Image result for tamil kaveri river

எம் முதலும் முடிவும் தமிழும் காவிரியும்
இடைச்செருகல்கள் எத்தனையோ? எப்படியோ?
மொழி - ஆண்ட பெருமை!

செவ்வாய், 7 ஏப்ரல், 2015

CUPID'S ARROW மன்மத அம்பு

No Eye to Love and Lust
No requirement of Eye to Love and Lust
Unnecessary Quarrel with Cupid


காதலுக்கும் காமத்திற்கும் கண் இல்லை
கண் இல்லாமலும் காதலும் காமமும் காண்..

மன்மத வம்பு...