புதன், 26 மார்ச், 2014

பசியின் ருசி

பூனையும் நாயும் நக்கியே...
அல்குல் பை... மானிடனும்
பஞ்சாமிர்தம் தேன்!

ஞாயிறு, 2 மார்ச், 2014

எவ்வளவு நேரம்?

இமை அசைவை காரணமாக வைத்தா(ன்)ய்!
கண் மூடும் நேரம் உயிர்ப்பறவை காணாமல் போக
ஒருமிப்பு பிரமிப்பு!