திங்கள், 27 மார்ச், 2017

யோகிக்கு to sages


Leaving body is too
make happiness one day
Image result for leaving body is happiness to sages
To leave earth

Image result for leaving body is happiness to sages
உடலை விடுவது கூட
மகிழ்வாகும்  ஒரு நாளைக்கு
Image result for leaving body is happiness to sages
உயிரை விட‌
Image result for leaving body is happiness to sages


புதன், 15 மார்ச், 2017

இரோம் சர்மிளா -90 Irom Sharmila- 90

In U.S.A if you doing service you become President
In India If You Doing Service you become Zero
Related image
Lessons
Related image


அமெரிக்காவில் சேவை செய்தால் ஒபாமா
இந்தியாவில் சேவை செய்தால் ஜீரோம்மா
Related image
படிப்பினை

Image result for irom sharmila

வியாழன், 2 மார்ச், 2017

குடி நீர் Drinking Water


Government,political party,Law and Justice will not give
No water in ponds,lakes and Rivers
Image result for waterless cauvery
Pray Nature(for that)
Image result for waterless cauvery

அரசு, கட்சி,சட்டம் நீதி தராது
ஆறு ஏரி குளம் இல்லாது நில்லாது
Related image
இயற்கை வேண்டு(ம்)
Related image


Related image