வெள்ளி, 16 ஆகஸ்ட், 2013

வயிசுக்கு வந்தாச்சு

சிறகுகள் முளைத்த போதினிலே
வரையறையின்றி பறந்தோம்
தாய்க்கூடு சிறை

சனி, 3 ஆகஸ்ட், 2013

பெண் நுரைகள்

எத்தனையெத்தனை திரைகள்
வில(க்)கிப் பார்த்தேன்
கடவுள் ஆனேன்!