திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2013

எனினும்

புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் எனக்கில்லை
வளர்ச்சியும் தளர்ச்சியும் எனக்குண்டு
நான் கடவுள் துளிர்

மாறாக் க(வி)தை கள்

மெதுவாகப் போகிறவர் விரைந்து போகிறார்
விரைவாகப் போகிறவர் மெதுவாகப் போகிறார்
முயலாமை

புதன், 18 செப்டம்பர், 2013

வயசு?

நேற்று வார்த்தை தொலைந்தது
காற்றில் குழல் கேசம் கலைந்தது
மனசு!

வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2013

தனிப் பிறவி தணிகைப் புரவி.

ஒரு கையில் தங்கக் கடிகாரம்
ஒரு தோளில் மண் சட்டி
ஒரு நேரத்தில்...

காலத்தின் வேர்க் கால்களில்

செதுக்கிப் பார்த்தால் சிலை வரவில்லை
விளையாட சதுக்கம் இல்லை

விரயம் நிறையும்!