வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2013

காலத்தின் வேர்க் கால்களில்

செதுக்கிப் பார்த்தால் சிலை வரவில்லை
விளையாட சதுக்கம் இல்லை

விரயம் நிறையும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக