புதன், 26 டிசம்பர், 2012

நட்பூக்கள்


உதிர்ந்த மலர்கள்
கிளைக்குத் திரும்புகிறது
ஓ! நட்பூக்கள்

சனி, 15 டிசம்பர், 2012

டிசம்பர் 14 கலாச்சாரம்


ஆடம் லன்சா தந்த கிறிஸ்மஸ் பரிசு
ஒபாமா அழுகை அமெரிக்கா தொழுகை
ஆய்தக்  கொலைச் சாரம்

ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2012

பொருத்தமான மணம்

உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ
அழகுள்ளதோ அழகற்றதோ அல்ல
உகந்ததே!