வியாழன், 30 ஆகஸ்ட், 2012

சொல்லாமலே


எறும்புக்குத் தெரியும் இனிப்பின் இடம்
எனக்கும் தெரியும் நீ இருக்கும் இடம்
காதல்

காதல்


நான் என்பது  அழிந்து போனது
நீ என்பது நுழைந்து கொண்டது
காதல் காதில் தில்!

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2012

தேசியப் பறவை


மயில் அழகாக இருக்கிறது சுதந்திர தினத்தில்
தோகை விரிக்கிறது கண் கொள்ளாக் காட்சி(கட்சி)
கறிக்கு ஆகாது.

புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2012

எப்படி தெரிந்து கொள்வது?/எப்படி தெரிந்து கொல்வது?


வந்திருப்பது இராமனா? இராவணனா?
பத்து தலை இல்லையே; பற்றுதலும் இல்லையே!
சந்தேகமா? தியாகமா? வேஷமா?