சனி, 30 ஜூன், 2018

இடை பாடும் வேதம் இடை போடும் ஆட்டம் good dance Good veda.

To keep safe lives 8 way high way
To take life, shooting at Tuticorin  Sterilite
 Image result for devils paradise
Oh...what a Mercy
Related image

உயிரைக் காக்க 8 வழிச் சாலை
உயிரை எடுத்த தூத்துக்குடி ஆலை
Related image


ஓ!என்னே கருணை? 

வெள்ளி, 29 ஜூன், 2018

always be alert எப்போதுமே விழித்திரு

Accidents will not happen
Ever But occasionally
Image result for accidental

That is....

Image result for accidental
எப்போதாவது நடக்கும்
எப்போதுமே நடக்காது
Image result for accidentalவிபத்து.

ஞாயிறு, 17 ஜூன், 2018

SALEM ON THE WAY OF TUTICORIN ROAD...சேலம் தூத்துக்குடி வழிச் சாலையில்...

Enemies fly back on seven ways
Like your thoughts...in *8* ways...
Related image
SALEM.


Image result for 8 way road in tamilnadu
 எண்ணம் ஏழு வழி செல்ல‌
எட்டு வழிச் சாலையில்
Image result for 8 way road in tamilnadu
சேலம்...
Related image
Related image


Image result for 8 way road in tamilnadu

Image result for 8 way road in tamilnadu