திங்கள், 4 மார்ச், 2013

வாழ்க்கையை:


வாகனத்தில் கடந்து செல்பவர்கள் எல்லாம்
முன்னேறி மேலே செல்லுங்கள் முதலில்
நான் மெதுவாக நடந்தே வருகிறேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக