வியாழன், 14 மார்ச், 2019

TIME CHANGES காலம் மாறுகின்றன‌


4 Motor bikes flying on the road with high speed
 with 8 persons on ride
Image result for time changes with speed
Includes a lady
Image result for time changes with speed
4 மோட்டார் பைக்குகள் பறக்கின்றன‌
8 பேரை சுமந்தபடி இருக்கை
Image result for time changes with speed
ஒரே பெண்

SOUL IS SIVA NOT MORE THAN THAT.... ஜீவனே சிவனே!

Moon is on the head
ball points breaks ovum to enter

Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT


soul is siva not more than that

Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT
 தலைமேல் இருக்கிறது நிலா
 ஊசி முனைப் பந்துடை உள் புகு
  Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT
 ஜீவனே சிவனே!
Related image

சனி, 9 மார்ச், 2019

TIE -UPS AND PART AWAYS LIKE DAY AND NIGHT உறவும் பிரிவும் இரவும் பகலும்


Gives one Figure
part away with that body

Soul

Image may contain: 1 person, standing and sunglasses
ஒரு உருவத்தைக் கொடுத்(த)து
உடலை விட்டுப் போனது
உயிர்.