வியாழன், 14 மார்ச், 2019

SOUL IS SIVA NOT MORE THAN THAT.... ஜீவனே சிவனே!

Moon is on the head
ball points breaks ovum to enter

Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT


soul is siva not more than that

Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT
 தலைமேல் இருக்கிறது நிலா
 ஊசி முனைப் பந்துடை உள் புகு
  Image result for LIFE IS SIVA NOT MORE THAN THAT
 ஜீவனே சிவனே!
Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக