திங்கள், 21 அக்டோபர், 2019

deepavali ஆழமான வலி

Every month there is a festival, is it enough?
Education is in cross Road?
Image result for tamil nadu tasmac aimed to sale 385 crores in deepawali
Govt wine shop's selling target is 385Crores.

Image result for monthly one festival in hindus

மாதமொரு திருவிழா மதியா ?
கல்வி மட்டும் நடுத் தெருவிலா?
Image result for tamil nadu tasmac aimed to sale 385 crores in deepawali
385 கோடி இலக்கு!