வியாழன், 28 ஜூன், 2012

இந்தியக் குடியரசு


குடியரசுத் தேர்தல் ஒரு வழிப்பாதை
இந்தியக் குடிமகன்களுக்கு பங்கின்றி
ஜனநாயகம்.?

திங்கள், 4 ஜூன், 2012

நன்றி பாராட்டு: வாள் வாய்.


தோள் தந்தேன் ஏறிச் சென்றார்கள்
வாள் தந்தேன் வெட்டிக் கொன்றார்கள்
நீ யாரென்று?