திங்கள், 24 அக்டோபர், 2016

என்றாலும்... Even though

We united with hand in hand
Though being in separate world
Image result for reachable but unreachable


Unreachable
Image result for reachable but unreachableஎண்ணக் கைகளைக் கோர்த்தோம்
தனித்தனி உலகிடை இருந்தும்

Image result for reachable but unreachable
எட்ட முடியாமால்!
Image result for reachable but unreachable


வெள்ளி, 14 அக்டோபர், 2016

வியாழன், 6 அக்டோபர், 2016

அபாய விளைச்சல் results of Danger

with the growth of age,loving Children grows
There is chance to think as Children abductor
Image result for beautiful childrenWith growth of beard and mustache with want

Image result for beautiful children

வயதேற ஏற குழந்தைகளை அதிகம் பிடிக்கிறது
பிள்ளை பிடிப்பவனாக நினைத்து விடக் கூடாது

Image result for beautiful children

தாடியும் ஆசைமீசையும்.

புதன், 5 அக்டோபர், 2016

வெளிக்காட்டு வெட்டவெளிக் காற்று Expose ; open space wind

wind speaks with your saree edge
Time scratches me in front mirror
Image result for come on we will jointly kill the time
we jointly kill the time

Image result for come on we will jointly kill the time

காற்றுன் சேலை நுனியோடு பேச‌
காலம் கண்ணாடி முன் எனை உரச‌
Image result for come on we will jointly kill the time
சேர்ந்து கொ(ள்)ல்வோம்.


Image result for come on we will jointly kill the time