வெள்ளி, 14 அக்டோபர், 2016

Everything is dis order and anti natural here:எல்லாமே இங்கு எதிரிடை செயற்கையில் செயற் கையில்...

Only Sun is
unreachable
Image result for sun is so natural and due to unreached

So Natural
Image result for sun is so natural and due to unreached

சூரியன் ஒன்னுதான்
எட்டிப் பிடிக்க முடியாததால்
Image result for sun is so natural and due to unreached

இயற்கையா இருக்கு?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக