புதன், 15 அக்டோபர், 2014

எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்தும். Applicable to ALL: IN AND OUT

IN AND OUT
inlet and outlet takes minimum time
 But do it with suitable time
it applicable to all.


உள் வாங்கவும்,வெளியேறவும்
குறைந்த நேரமே! அதை உரிய


 நேரத்தில் செய், உபாதை குறை!.

வியாழன், 9 அக்டோபர், 2014

ஜெ மீன் ஜமீன் ஜாமீன் : Golden fish,Jamindhar fish Bail fish:finish.

caught all type of fishes
But bail will not be given
missing fish escaping!?


எல்லா மீனும் கிடைச்சுது
ஜாமீன் மட்டும் கிடைக்கலையே!
கழுவின நழுவின மீன்