புதன், 15 அக்டோபர், 2014

எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்தும். Applicable to ALL: IN AND OUT

IN AND OUT
inlet and outlet takes minimum time
 But do it with suitable time
it applicable to all.


உள் வாங்கவும்,வெளியேறவும்
குறைந்த நேரமே! அதை உரிய


 நேரத்தில் செய், உபாதை குறை!.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக